Siyaset

anasayfa Siyaset İki başkanlık Kuruldu

İki başkanlık Kuruldu

24 Temmuz 2018, Salı 6:58 / Son Güncelleme : 24 Temmuz 2018, Salı 6:58
İki başkanlık Kuruldu
facebook paylaş twitter paylaş yorum yaz

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile iletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair Resmi Gazete'de yayımlandı. Yine Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşlanlığı iletişim Bakanlığıyla ilgilendirildi.

14 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli iletişim Bakanlığının kurulmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde Başkanlığın görevleri şu şekilde sıralandırıldı.

"Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejileri tespitine yardımcı olmak. Tanıtma Fonu’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Kamuoyunun doğru bilgiyle aydınlatılması için bilgi akışını sağlamak. Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak. Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak. Basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekreterya faaliyetlerini yürütmek. Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek."

Başkanlık, Kamu Diplomasi Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği 8 hizmet biriminden oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turzim Bakanlığıyla; Türkiye Radyo veTelevizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı iletişim Bakanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 13 numaralı kararnameyle Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu. Başkanlık; kalkınma planı Cumhurbaşanlığı planı, orta vadeli program, orda vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu daireleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bununan politika kuruluşlarının da görüşlerini almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengelerini oluşturacak.

Başkanlık, iktisadi ve sosyal alanda konjoktürel gelişmeleri izleyip, değerlendirecek ve rapor haline getirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

 

facebook paylaş twitter paylaş yorum yaz
İlgili Haberler
İLGİNİ ÇEKEBİLİR
1 2 3 4 5
YORUMLAR
ziyaretçi
yükleniyor